Rekrytering inom Ekonomi

Kontakta oss Sök jobb

Vi kan ekonomi!

Hos Valegro ansvarar Erika Klatzkow för rekrytering av ekonomer på alla nivåer, från CFO till ekonomi/redovisningschef, controllers, redovisningsekonomer och assistenter. Med den vetskapen kan du alltid känna dig trygg med att ha samma kontaktperson genom hela processen från start till mål. Med Erikas långa erfarenhet får du hjälp och rådgivning redan med kravspecifikation då hon har kunskap om marknaden, tillgång och efterfrågan samt av mängder av tillsättningar i olika konstellationer på ekonomifunktioner hos kunder.

Vi arbetar helt branschoberoende med ekonomitillsättningar och bland våra kunder finns allt från fastighetsbolag, IT-bolag, Ideella organisationer, Private Equity-bolag, banker, byggbolag m.m. Bara du som arbetar inom ekonomi vet att en ekonom inte bara är en ekonom.

Ekonomiområdet är otroligt brett och den ekonom som passar i en roll, passar inte i en annan. Vi lägger stor vikt att alltid tillsammans med kunden göra en bedömning om vad vi ska leta efter hos kandidaten. Vikten av rätt bakgrund och precis lika viktigt, vikten av rätt personlighet på rätt plats.

Att hitta de bästa kandidaterna på marknaden är också väldigt tidskrävande. Många kandidater som är intressanta för just din tjänst kanske inte söker jobb aktivt. En viktig del i vårt arbete är att alltid bygga vidare proaktivt på vårt nätverk. Att träffa ny kandidater inom vårt område är en stor del att vår vardag och vårt nätverksbyggande. Tack vare detta kan vi ibland ha den perfekta kandidaten att presentera för dig omgående.

Vi rekryterar framförallt:

Lägg gärna till mig på linkedin:linkedin.com/in/erika-klatzkow-08b29419

erika klatzkow

Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS