Våra testverktyg

I rekryteringsprocessen är det viktigt att kvalitetssäkra kandidaten. För att göra det arbetar vi med personlighetsbedömning, kompetensbaserade tester, logiska kunskapstest, färdighetstest, bakgrundskontroller och referenser.
I huvudsak använder vi oss av tester i våra rekryteringar men vi kan även erbjuda testning separat om du tex har en kandidat som du vill göra en second opinion på eller om du vill använda testet för internrekrytering eller i utvecklingssyfte som en workshop på din avdelning.
Vi använder oss av Hucamas Testpaket, samt EPROVED kunskapstest som innefattar ett antal olika test:

Reflector Big 5 Personality
Ett personlighetstest som visar vilka beteenden vi uppvisar i arbetslivet baserat på vår personlighet. Genom att använda ett personlighetstest undviker man felrekryteringar och ineffektivitet. Testet är givetvis baserat på ledande forskning och bygger på den s.k. femfaktormodellen (FFM) som är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner.
1. Behov av stabilitet
2. Extraversion
3. Öppenhet
4. Anpassningsbarhet
5. Plikttrogenhet

Connector Ability
Ett test som mäter generell intelligens/kognitiv färdighet enligt den s.k. g-faktorn. Man löper 20% mindre risk att begå misstag i urvalsprocessen när man mäter kognitiv färdighet jämfört med en urvalsprocess baserad på enbart intervjuer. Begåvning eller kognitiv färdighet är den bästa predikatorn gällande framgång i arbetet.
Figurserier, Ravens Matriser, Nummerserier: Genom faktoranalys har man kunnat konstatera att dessa tre områden kan förklara en individs överordnade intelligens. Man skiljer på ”flytande” och ”kristalliserad” intelligens. Mycket generellt sett kan man säga den flytande intelligensen uppstått genom tidigare erfarenhet. Flytande intelligens karaktäriseras av en förmåga att dra slutsatser utifrån information man ej har kunskap eller tidigare praktisk erfarenhet av. När vi mäter g-faktorn är det framförallt den flytande intelligensen vi analyserar.

Assessments för organisationsutveckling
I organisationsutvecklingssyfte erbjuder vi även två olika modeller för utveckling av team och chefer.
Lumina Spark – Ett personlighetstest som ger en bild av en individs personlighet utifrån 3 olika ”persona”
Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big 5 (femfaktormodellen) och ger en tydlig och ärlig bild av en individs personlighet utifrån 3 olika ”persona”.
1. Underliggande personlighet (underfying you)
2. Vardagspersonlighet (everyday you)
3. Överansträngd personlighet (overextended you)
Modellen är mycket praktisk och lättillgänglig och används för utveckling av såväl enskilda individer som små till större grupper.

Reflector 360
I syfte att göra utvecklingsåtgärd på en enskild individ tex. en Chef. Testet bygger på att en fokusperson (den som står i centrum för utvecklingsåtgärden) blir bedömd utifrån givna kompetenser/beteenden av sin omgivning, från flera olika håll, det kan vara kollegor, chef, underställda och ev. kunder. Detta test görs i form av en work-shop och inkluderar alltid flera personer i företaget. Testet gör vi i samband med att vi jobbar med organisationsrådgivnings- och konsultationsuppdrag i syfte att effektivisera en organisation.

EPROVED
Ett rent kunskapstest som verifierar kandidatens kunskapsnivå inom Redovisning, Controlling, Ekonomi och Excel.

Erika & Robert Klatzkow


Email:
erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070-412 19 50

Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS