Valegro - Din Partner för Interim Redovisningschefer

Kontakta oss Sök jobb

Varför Valegro för interim redovisningschef?

Vårt unika värde

Vad som distingerar Valegro från mängden är inte bara vår omfattande erfarenhet inom rekrytering och interimslösningar, utan även vårt personliga åtagande att förstå och tillgodose varje kunds unika behov. Vi använder oss av en metodik som är både inkluderande och selektiv, vilket säkerställer att varje placering inte bara fyller en öppen position utan även bidrar till klientens långsiktiga mål och framgång. Vårt arbete grundar sig i en djup branschkännedom som möjliggör för oss att identifiera och attrahera de mest kvalificerade kandidaterna – de som verkligen kan göra skillnad.

Kärnvärderingar

Valegro drivs av kärnvärdena professionalism, engagemang och förtroende. Dessa principer är hjärtat i allt vi gör; från de noggrant utvalda processerna och verktygen vi använder, till det respektfulla och sekretessbevarande sätt vi interagerar med våra kunder och kandidater på. När ni väljer oss som er partner kan ni vara säkra på att ert varumärke och ert förtroende hanteras med största omsorg och professionalism. Vi förstår värdet av förtroende i affärsrelationer och strävar efter att ständigt representera ert företag på bästa möjliga sätt genom hela rekryteringsprocessen.

Valegro är mer än bara en tjänsteleverantör; vi är er partner i framgång. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er för att hitta de rätta personerna – de som inte bara fyller en position, men som också bidrar till ert företags långsiktiga framgång och tillväxt. Välkommen till Valegro – där vi tillsammans bygger broar till framgång.

Läs mer om vårt erbjudande om interimkonsulter inom ekonomi

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS

 

  Vår Process

  Hos Valegro tror vi på transparens och effektivitet från start till mål. Vår process är designad för att inte bara hitta, utan också säkerställa en perfekt passform för både klient och kandidat. Här är en översikt av stegen vi följer för att garantera framgångsrika interimslösningar för redovisningschefer:

  Behovsanalys: Vårt första steg är att djupdyka i era specifika behov och förväntningar. Genom personliga möten eller digitala samtal skapar vi en detaljerad förståelse för den roll ni vill fylla och de utmaningar er organisation står inför.

  Kravprofil: Med insikter från behovsanalysen utformar vi en skräddarsydd kravprofil. Denna omfattar inte bara tekniska kompetenser och erfarenheter, utan även de mjuka färdigheter och personlighetsdrag som är avgörande för rollen.

  Sökning och urval: Med stöd av vårt omfattande nätverk och avancerade sökverktyg, identifierar vi potentiella kandidater. Vårt urval baseras på en kombination av kompetens, erfarenhet och kulturell passform.

  Intervjuer och bedömning: Kandidaterna genomgår en noggrann intervjuprocess, inklusive kompetensbaserade intervjuer och, vid behov, praktiska uppgifter eller tester. Vi ser till att varje kandidat inte bara uppfyller de tekniska kraven, utan också delar Valegros och er organisations värderingar.

  Presentation och referenstagning: De mest lämpliga kandidaterna presenteras för er tillsammans med en omfattande bedömning av deras färdigheter och potential. Vi genomför även grundliga referenstagningar för att säkerställa deras tidigare prestationer och kompetenser.

  Slutval och kontraktsskrivning: När ni har gjort ert val, assisterar vi i förhandling och utformning av kontraktet, säkerställer en smidig onboardingsprocess och upprätthåller en öppen kommunikationslinje för eventuella framtida behov.

  Uppföljning: Vårt åtagande slutar inte vid kontraktskrivningen. Vi fortsätter att följa upp både kund och kandidat för att säkerställa en framgångsrik placering och lösa eventuella utmaningar som kan uppstå.

   

  Vad gör en framgångsrik interim redovisningschef?

  Rollbeskrivning:

  En interim redovisningschef hos Valegro är ansvarig för att leda och övervaka redovisningsfunktionen, säkerställa noggrann och tidig rapportering, samt stödja organisationen genom perioder av förändring eller tillväxt. Denna roll kräver en djup förståelse för redovisningsprinciper, skatteregler och finansiella processer, samt förmågan att effektivt kommunicera med och stödja övriga delar av organisationen.

  Viktiga egenskaper och kompetenser:

  • Teknisk expertis: Djupgående kunskap i redovisning, skatteregler och finansiella rapporteringssystem.
  • Ledarskap: Förmåga att leda och motivera ett team, även i tidsbegränsade uppdrag.
  • Anpassningsbarhet: Flexibilitet att snabbt anpassa sig till nya miljöer och förändrade förutsättningar.
  • Kommunikation: Starka kommunikationsfärdigheter för att effektivt hantera relationer med stakeholders och förmedla komplex information på ett tillgängligt sätt.
  • Problemlösning: En analytisk inställning till problemlösning och förmågan att tänka strategiskt för att övervinna utmaningar.

  En framgångsrik interim redovisningschef hos Valegro är inte bara en expert på sitt område, utan också en katalysator för positiv förändring och effektivitet inom organisationen.

   

  Fördelar med att välja Valegro

  Att välja Valegro som din partner för interim redovisningschefer medför en rad fördelar som direkt påverkar inte bara din ekonomiska funktion utan även organisationens bredare mål och framgång. Här utforskar vi nyckelfördelarna med att samarbeta med oss:

  Strategiska fördelar:

  • Expertmatchning: Med vår noggranna analys och förståelse för både rollen och er organisationskultur säkerställer vi att varje interim redovisningschef inte bara har de tekniska färdigheterna som krävs utan även passar in i ert team. Detta strategiska tillvägagångssätt garanterar att interimskonsulten kan börja leverera värde från dag ett.
  • Agilitet i ledningen: I tider av snabb förändring eller kritiska övergångsperioder tillför våra interim redovisningschefer den agilitet och erfarenhet som behövs för att navigera genom komplexa ekonomiska landskap, stödja strategiska beslut och främja kontinuitet.

  Flexibilitet och kostnadseffektivitet:

  • Anpassade lösningar: Våra tjänster är flexibla och skräddarsydda för att möta era specifika behov, vilket innebär att ni får precis rätt kompetensnivå när det behövs utan att bära kostnaden för en permanent position.
  • Optimerad budgetanvändning: Att välja en interim lösning från Valegro är en kostnadseffektiv strategi som eliminerar behovet av långsiktiga löneåtaganden och dyra rekryteringsprocesser, samtidigt som det säkerställer att ni har tillgång till toppkompetens för att möta era mål.

  Förståelse för företagets vision och ambitioner:

  • Djupgående insikter: Våra interim redovisningschefer tar sig tiden att förstå er vision och arbetar hand i hand med er för att realisera dessa ambitioner. Deras erfarenhet från en mängd olika sektorer och organisationer innebär att de snabbt kan identifiera möjligheter och utmaningar och därigenom bidra till strategisk vägledning.
  • Engagemang för tillväxt: Genom att arbeta med Valegro får ni en partner som är engagerad i er långsiktiga framgång. Vi ser bortom det omedelbara uppdraget för att identifiera områden för förbättring och tillväxt, säkerställa att ni inte bara möter dagens utmaningar utan även är välpositionerade för framtiden.

  Valegro står redo att vara mer än bara en leverantör; vi är er strategiska partner i att säkerställa att er finansfunktion är kraftfull, flexibel och fullt utrustad för att stödja ert företags mål. Låt oss tillsammans skapa en framgångsrik framtid.

   

  Välkommen till Valegro

  Hos Valegro Rekrytering & Interim sätter vi en ära i att med över 20 års samlad erfarenhet inom branschen, leverera skräddarsydda rekryterings- och interimslösningar som spänner över ekonomi, finans, försäljning, och management. Grundade av det passionerade paret Robert och Erika Klatzkow, står Valegro idag som ett testamente till deras dröm om att revolutionera sättet företag och talanger möts på arbetsmarknaden.

  Varje uppdrag vi tar oss an är unikt och varje relation vi bygger är av största vikt. Vi förstår att framgångsrik rekrytering transcenderar den enkla handlingen att fylla en position – det handlar om att noggrant matcha rätt person med rätt roll för att skapa långsiktigt värde för både individer och organisationer. Vår förmåga att snabbt och effektivt hitta den perfekta matchningen styrks av vårt omfattande nätverk och vår djupgående förståelse för de branscher vi verkar inom.

  Möt grundarna

  Valegro är visionen och livsverket av Robert och Erika Klatzkow. Deras ambition har alltid varit att erbjuda en service som inte bara möter, utan överträffar, kundens förväntningar genom innovation, engagemang, och en passion för att se andra lyckas.

   

  Vanliga frågor med svar

   

  Vad är en interim redovisningschef?

  En interim redovisningschef är en erfaren professionell som temporärt tar över ledningen och ansvar för ett företags redovisningsfunktion. Denna roll är avgörande under perioder av förändring, tillväxt eller övergång, där företaget kan behöva extra stöd eller specifik expertis.

   

  När bör jag överväga att anlita en interim redovisningschef?

  Överväg att anlita en interim redovisningschef när ditt företag genomgår en omstrukturering, inför större projekt som påverkar redovisningsavdelningen, vid oväntad frånvaro av din nuvarande redovisningschef, eller när du behöver specifik expertis för att optimera redovisningsprocesserna.

   

  Hur snabbt kan Valegro tillhandahålla en interim redovisningschef?

  Vårt omfattande nätverk och vår effektiva process säkerställer att vi snabbt kan matcha dig med en kvalificerad interim redovisningschef, ofta inom några dagar från den initiala förfrågan.

   

  Vilka kvalifikationer har Valegros interim redovisningschefer?

  Våra interim redovisningschefer är noggrant utvalda baserade på deras omfattande erfarenhet inom redovisning och finans, deras ledaregenskaper samt deras förmåga att anpassa sig och bidra till olika företagskulturer och miljöer.

   

  Hur säkerställer Valegro en framgångsrik matchning?

  Genom vår djupgående behovsanalys och skräddarsydda rekryteringsprocess säkerställer vi att varje interim redovisningschef inte bara uppfyller de tekniska kraven utan också passar in i er företagskultur och bidrar till era långsiktiga mål.

   

  Kan en interim redovisningschef bli en permanent lösning?

  Ja, det finns möjlighet för en interim lösning att övergå till en permanent position. Denna process utvärderas individuellt baserat på företagets behov och interim redovisningschefens prestation och önskemål.

   

  Hur hanteras konfidentialitet och integritet?

  Valegro prioriterar alltid konfidentialitet och integritet i all vår kommunikation och hantering av både klient- och kandidatuppgifter. Vi följer strikta riktlinjer för att skydda din information och ditt företags integritet.

  erika klatzkow
  Erika Klatzkow

  Headhunter/Adviser
  Email: erika.klatzkow@valegro.se
  Telefon: 070 412 19 50