Rekrytera VD med Valegro

Kontakta oss Sök jobb

VD-rekrytering som ger framtidstro

Att hitta rätt VD blir allt viktigare i dagens snabba och konkurrensutsatta näringsliv. Duktiga chefer lockar andra kompetenta ledare men också ambitiösa och kunniga medarbetare. En VD som inte är mogen uppdraget kan orsaka stor skada medan rätt person kan lyfta ett företag till nya höjder.

Valegro erbjuder VD-rekrytering utförd av erfarna experter med erfarenhet av strategiskt och långsiktigt ledarskap.

 

Rekrytering av VD med pricksäker matchning

När vi utför en rekrytering av VD så matchar vi kompetenta kandidater mot den kravprofil som vi satt upp tillsammans med kunden. Vi är vana att navigera och kommunicera rätt bland ledare. Våra rekryterare är ihärdiga och erfarna och vet vilka fallgropar man ska undvika när man letar efter företagsledare på olika nivåer. Vi har också ett omfattande nätverk av kandidater och företag i Stockholm och övriga Sverige som gör att vi har lyckats. Vi kan medföra mervärden till både kund och kandidat under hela rekryteringsprocessen.

 

Lång och bred erfarenhet av företagsledning

Under många år har vi rekryterat och suttit i ledningsgrupper inom många olika branscher. Vi har djup erfarenhet av olika branscher, väl testade processer, stora nätverk och stor förståelse för de utmaningar som finns på dagens marknad. Tillsammans med er har vi alla förutsättningar att lyckas med en rekrytering av VD.

Vår process inleds alltid med att vi träffar kunden. Vi går igenom organisationen och lyssnar till kundens behov. Sedan sätter vi ihop kravspecifikationen för rollen. I detta läge fungerar vi som ett viktigt stöd för kunden och ställer de frågor som är väsentliga för att kunden ska kunna skapa en bra kravspecifikation för en VD.

 

Robert Klatzkow – Rekryterare
Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

Varje kund får en kontaktperson

När vi utför en VD-rekrytering så får varje kund en kontaktperson, men det är alltid två konsulter som samarbetar hela vägen från första kundmöte, över intervjuer och slutgiltig rekrytering av VD.

När vi är klara med kravspecifikationen så går vi vidare med rekryteringsprocessen. Vi beslutar om och hur tjänsten ska annonseras ut och skapar platsannons. Vi arbetar självklart vidare med search bland våra kandidater. Vi intervjuar kandidater löpande och väljer ut de bästa som får träffa kunden. Vi kan även delta vid kundens intervjuer om detta önskas.

 

20 års erfarenhet av VD-rekrytering i Stockholm

Valegro har över 20 års erfarenhet av rekrytering och har under dessa år byggt upp ett stort nätverk av kandidater, konsulter och kunder i Stockholm. Vid sidan av rekrytering är vi också kunniga inom strategiska frågor kring försäljning och ledarskap.

Långsiktighet och förtroende är grundläggande ledord för oss. När vi tar på oss ett uppdrag att rekrytera en VD så har vi alltid både kundens och kandidaten bästa för ögonen. Vi arbetar alltid hårt för att kund och kandidat ska känna sig trygga med vår kompetens, vår förmåga att leverera och vår förståelse för dina behov. En VD-rekrytering är alltid avgörande för ett företag, oavsett bransch, och en investering i framtiden som kommer att påverka. Låt oss ta hand om företagets VD-rekrytering och gå mot en ljus framtid.

Du kan också läsa mer om våra interimslösningar här

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS