Valegro - Din chefsrekryterare från Stockholm

Kontakta oss Sök jobb

Erfaren specialist på rekrytering av chefer

Letar du efter en ny chef men har dåliga erfarenheter efter tidigare misslyckade chefsrekryteringar? Välkommen att kontakta oss på Valegro – vi har under många år hjälpt företag att hitta rätt ledare.

Vi har lång och bred branscherfarenhet, breda nätverk och en stor förståelse på de krav som ställs på en chefsrekrytering i Stockholm i dagens konkurrensutsatta näringsliv. Vi har kompetensen, konsulterna och erfarenheten att hitta nästa chef till det stora eller lilla företaget.

Försäljningschef, HR-direktör, VD, redovisningschef, controller, ekonomichef – vi har genom åren utfört rekryteringar av chefer i alla branscher, på alla nivåer och på alla avdelningar. Vår långa erfarenhet ger oss möjligheten att undvika alla de fallgropar som finns vid en chefsrekrytering.

 

Det självklara valet för chefsrekrytering i Stockholm

Vi har hjälpt flera av Stockholms största företag att med chefsrekrytering i över 20 år. Vår erfarenhet och kunskap inom headhunting, search och rekrytering har gjort oss till det självklara valet när det handlar om rekrytering av chefer i Stockholm. Vi nöjer oss inte förrän vi hittar den bästa kandidaten för en chefsposition. Vi arbetar ständigt på att utveckla verksamheten och bli allt bättre på att hitta chefskandidater till våra kunder.

Det är grundläggande att kunna attrahera toppkandidater för chefsposter i alla branscher. Det kan handla om privat näringsliv som offentligt sektor, det är alltid lika viktigt med rätt chef på rätt plats.

I grunden handlar det om respekt och förtroende och att man måste ha förståelse för vilka behov och önskemål som finns – från såväl kund som chefskandidat. Genom att arbeta hårt dag efter dag och möta alla aktörer på ett personligt plan så kan vi skapa en attraktiv tjänst för chefsrekrytering i Stockholm.

Robert Klatzkow – Rekryterare
Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Chefsrekrytering i Stockholm – kravspecifikation

Vår detaljerade kravspecifikation är indelad i tre huvudkategorier: teoretisk kompetens, personliga egenskaper och sociala egenskaper.

Den teoretiska kompetensen är förstås grundläggande. Vilken kunskap och utbildning har en kandidat till en chefsrekrytering? De personliga egenskaperna är precis lika viktiga. Saknas det någon egenskap bland företagets chefer idag? Det är inte alltid att personen med rätt kompetens som har de personliga egenskaper som passar in i en speciell företagskultur. Tillsammans med kunden går vi igenom kandidatens egenskaper före varje chefsrekrytering.

Vi glömmer givetvis inte den sociala förmågan när vi arbetar med rekrytering av chefer. Arbetsplatser är olika och de sociala egenskaperna som krävs varierar. På ett företag kanske det behövs ett mer bestämt ledarskap, på andra en mer social och inkännande ledarstil.

 

Våra rekryterare letar efter kandidater på bred front

När vi arbetar med att rekrytera en chef så riktar vi vår uppmärksamhet mot marknaden för att kunna ringa in den chefskandidat som passar just ert företag.

För att rekrytera chefer till höga positioner i ett företag krävs det en lång och grundlig process där vi bygger upp en målprofil utifrån kundens kriterier. I den inledande fasen handlar det mycket om att skapa oss en bra bild av organisationen och vilka krav som ställs på en chef. Ju bättre förståelse vi har, desto större är chanserna att hitta rätt kandidat.

 

Vi identifierar de bästa chefskandidaterna

Chefsrekrytering handlar i mycket hög grad om att identifiera och plocka fram de bästa kandidaterna till en viss position. Det kan handla om personer som söker nya utmaningar efter en tid på en viss arbetsplats eller individer som redan är nöjda där de är och inte söker nytt jobb för tillfället. Vi kan hjälpa dig att locka bra kandidater som redan har det bra på jobbet. Genom att ständigt träffa nya kandidater så kan vi ge våra kunder ett bra förstahandsval av kandidater. Men vi är ständigt på jakt efter ny kompetens!

 

Vi hittar kandidater på oväntade håll

Chefsrekrytering kräver dock ofta ett annorlunda arbetssätt jämfört med traditionell rekrytering. För att hitta den rätta kandidaten så kan man ibland leta på andra håll än där man brukar. Vi ser alltid att ha ett så brett perspektiv som möjligt. Med vår stora kompetens och kunskap kan vi hitta guldkorn där man minst anar  det.

När det kommer till att hitta kompetenta chefskandidater måste man ställa höga krav på allt från själva rekryteringsprocessen och kandidaternas kompetens till organisationen i sin helhet. Vi har utarbetat en pålitlig process där vi grundligt går genom allt från kandidaternas specifika kompetens, men även deras förståelse av den nya organisationen och de specifika krav som ställs.

 

Rekrytering av chef – viktigt med tydliga krav

Några frågor som är viktiga att ställa inför en rekrytering av chef:

 • Vad vill företaget få ut av den nya positionen?
 • Hur ser ni på verksamhetens utveckling de närmaste fem åren?

Ju tydligare organisationen kan formulera sina krav, önskemål och målsättningar, desto lättare är det att hitta den rätta ledaren. 

Vi har processer och rekryteringsverktyg som kan hjälpa dig på vägen.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS

 

  Chefsrekryterare med goda referenser

  Genom vår långa erfarenhet och kunskap om styrelse- och ledningsgruppsarbete kan vi med stor framgång hjälpa företag rekrytera chefer till nyckelroller. Vi vet vad som krävs för att den nya rekryteringen ska bli lyckad. I vårt nätverk har vi flertalet experter som vi kan använda oss av och som bistår oss i att rekrytera rätt chef.

  Vårt huvudkontor ligger i Stockholm men vi verkar över hela Sverige, vi medverkar till rekrytering för både globala företag och småföretag. Förutom direktrekrytering och konsultuppdrag samarbetar vi nära med våra kunder på olika sätt och är alltid öppna för nya idéer.


  Rekrytera chef – så går det till

  Vi startar alltid en rekrytering genom att sitta ner och genomföra en kravspecifikation och en behovsanalys. Vi tittar på vad företaget behöver, vad det vill uppnå och vad det har för mål och visioner. Efter att gjort ett ordentligt grundarbete sätter vi ihop en lista med krav för vem vi ska leta efter.

  Vi har många kandidater att välja mellan och vårt mål är att hjälpa både företaget och kandidaten att få till en bra matchning. För att komma igång erbjuder vi ett verktyg som heter BPI Survey till ledningsgruppen i företaget. Det hjälper till att starta rekryteringsprocessen på bästa sätt.


  Speciella förutsättningar för rekrytering i Stockholm

  Vi erbjuder full diskretion vid rekrytering av chef och VD eftersom vi vet att det kan vara en känslig process. Hos oss får ni en smidig process utan störande moment eller ryktesspridning.

  Vi är medvetna om att chefsrekrytering i Stockholm ibland kan vara känslig då det kan handla om att man söker efter att i förväg ersätta en person som kommer att bli avskedad eller att en chef eller VD söker en ny position utan att ha meddelat sin nuvarande arbetsplats om detta. Vi säkerställer att ingen utomstående får tillgång till våra databaser och är noggranna med urvalet för att undvika läckage av känslig information.


  Kvalitet, tydlighet och transparens

  För att våra kunder ska känna sig trygga erbjuder vi alltid en transparens och tydlighet gentemot dem vi arbetar med. Ledningen får alltid reda på vilka typer av verktyg vi använder vid chefsrekrytering, vilka som är inblandade i rekryteringsprocessen samt vilka som är de tilltänkta kandidaterna.

  Vi garanterar hög kvalitet genom hela processen och är noggranna med att dokumentera förloppet så att de som beställt vår rekryteringstjänst i efterhand kan se hur hela rekryteringsförfarandet gått till.

  Återkoppling är viktigt för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet och vi tar gärna emot konstruktiv kritik. Skulle kandidaten mot förmodan inte passa företaget har vi sex månaders garanti på våra rekryteringar.