Chefsrekrytering Stockholm

Kontakta oss Sök jobb

Erfaren specialist på rekrytering av ledare

Letar du efter en ny ledare  men har dåliga erfarenheter efter tidigare misslyckade chefsrekryteringar? Välkommen att kontakta oss på Valegro – vi har under många år hjälpt företag att hitta rätt ledare. .

Vi har lång och bred branscherfarenhet, breda nätverk och en stor förståelse på de krav som ställs på en chefsrekrytering i Stockholm i dagens konkurrensutsatta näringsliv. Vi har kompetensen, konsulterna och erfarenheten att hitta nästa chef till det stora eller lilla företaget.

Försäljningschef, HR-direktör, VD, redovisningschef, controller, ekonomichef – vi har genom åren utfört rekryteringar av chefer i alla branscher, på alla nivåer och på alla avdelningar. Vår långa erfarenhet ger oss möjligheten att undvika alla de fallgropar som finns vid en chefsrekrytering.

Det självklara valet för chefsrekrytering i Stockholm

Vi har hjälpt flera av Stockholms största företag att med chefsrekrytering i över 20 år. Vår erfarenhet och kunskap inom headhunting, search och rekrytering har gjort oss till det självklara valet när det handlar om rekrytering av chefer i Stockholm. Vi nöjer oss inte förrän vi hittar den bästa kandidaten för en chefsposition. Vi arbetar ständigt på att utveckla verksamheten och bli allt bättre på att hitta chefskandidater till våra kunder.

Det är grundläggande att kunna attrahera toppkandidater för chefsposter i alla branscher. Det kan handla om privat näringsliv som offentligt sektor, det är alltid lika viktigt med rätt chef på rätt plats.

I grunden handlar det om respekt och förtroende och att man måste ha förståelse för vilka behov och önskemål som finns – från såväl kund som chefskandidat. Genom att arbeta hårt dag efter dag och möta alla aktörer på ett personligt plan så kan vi skapa en attraktiv tjänst för chefsrekrytering i Stockholm.

Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Chefsrekrytering Stockholm – kravspecifikation

Vår detaljerade kravspecifikation är indelad i tre huvudkategorier: teoretisk kompetens, personliga egenskaper och sociala egenskaper.

Den teoretiska kompetensen är förstås grundläggande. Vilken kunskap och utbildning har en kandidat till en chefsrekrytering? De personliga egenskaperna är precis lika viktiga. Saknas det någon egenskap bland företagets chefer idag? Det är inte alltid att personen med rätt kompetens som har de personliga egenskaper som passar in i en speciell företagskultur. Tillsammans med kunden går vi igenom kandidatens egenskaper före varje chefsrekrytering.

Vi glömmer givetvis inte den sociala förmågan när vi arbetar med rekrytering av chefer. Arbetsplatser är olika och de sociala egenskaperna som krävs varierar. På ett företag kanske det behövs ett mer bestämt ledarskap , på andra en mer social och inkännande ledarstil.

Vi letar efter kandidater på bred front

När vi arbetar med en att rekrytera en chef så riktar vi vår uppmärksamhet mot marknaden för att kunna ringa in den chefskandidat som passar just ert företag.

För att rekrytera chefer till höga positioner i ett företag krävs det en lång och grundlig process där vi bygger upp en målprofil utifrån kundens kriterier. I den inledande fasen handlar det mycket om att skapa oss en bra bild av organisationen och vilka krav som ställs på en chef. Ju bättre förståelse vi har, desto större är chanserna att hitta rätt kandidat.

Vi identifierar de bästa chefskandidaterna

Chefsrekrytering handlar i mycket hög grad om att identifiera och plocka fram de bästa kandidaterna till en viss position. Det kan handla om personer som söker nya utmaningar efter en tid på en viss arbetsplats eller individer som redan är nöjda där de är och inte söker nytt jobb för tillfället. Vi kan hjälpa dig att locka bra kandidater som redan har det bra på jobbet. Genom att ständigt träffa nya kandidater så kan vi ge våra kunder ett bra förstahandsval av kandidater. Men vi är ständigt på jakt efter ny kompetens!

Vi hittar kandidater på oväntade håll

Chefsrekrytering kräver dock ofta ett annorlunda arbetssätt jämfört med traditionell rekrytering . För att hitta den rätta kandidaten så kan man ibland leta på andra håll än där man brukar. Vi ser alltid att ha ett så brett perspektiv som möjligt. Med vår stora kompetens och kunskap kan vi hitta guldkorn där man minst anar  det.

När det kommer till att hitta kompetenta chefskandidater måste man ställa höga krav på allt från själva rekryteringsprocessen och kandidaternas kompetens till organisationen i sin helhet. Vi har utarbetat en pålitlig process där vi grundligt går genom allt från kandidaternas specifika kompetens, men även deras förståelse av den nya organisationen och de specifika krav som ställs.

Viktigt att vara tydlig med sina krav

Några frågor som är viktiga att ställa inför en rekrytering av chef: Vad vill företaget få ut av den nya positionen? Hur ser ni på verksamhetens utveckling de närmaste fem åren? Ju tydligare organisationen kan formulera sina krav, önskemål och målsättningar, desto lättare är det att hitta den rätta ledaren.  Vi har processer och rekryteringsverktyg som kan hjälpa dig på vägen.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS