Executive search

Mer än en vanlig rekrytering
Kontakta oss Sök jobb

Executive Search – vi hjälper dig hela vägen

Mer än någonsin ställs höga krav på våra ledare att skapa en miljö och kultur för prestation och välmående i organisationer över tid.

Valegro har kunskapen, erfarenheten och nätverket för att ta fram rätt kandidater i rekryteringen av er nya VD eller annan nyckelperson. Vi är också ett givet bollplank för ägare, styrelser och ledningsgrupper för att lyckas med både förarbetet till rekryteringen, den konkreta rekryteringsprocessen och vidare att ”onboarda” er nya ledare.

 

Vår rekryteringsprocess

Våra rekryteringar startar alltid med att leda våra kunder genom processen att analysera nuläget, behovet och framtida mål och visioner. Med anledning av att vi har egen erfarenhet av såväl styrelse- som ledningsgruppsarbete samt att rekrytera ledare under många så har vi svar på många frågor som man ställer sig under den här resan. Tillsammans kommer vi att sätta ihop en kravspecifikation som vi arbetar efter när vi tar fram kandidater. Vårt kandidatnätverk är stort. Vi har över 4000 kandidater i vårt nätverk där de flesta är i ledande positioner.

Vårt mål under rekryteringsresan är att vara en starkt bidragande part till att vår kund och kandidat når sina mål och visioner. Kunden genom tillväxt och lönsamhet. Kandidaten genom karriär och utveckling. För varje rekrytering ser vi till att skräddarsy vårt erbjudande för att lyckas maximalt. Vi har en hel arsenal av testverktyg, metoder och undersökningar som vi kan använda oss av i de fall vi ser att vi har nytta av dessa. Vidare finns expertkompetenser i vårt nätverk som vi tar in emellanåt i form av advokat, psykolog, branschexpert osv.

I våra VD- rekryteringar erbjuder vi alltid en s.k. BPI Survey för ledningsgruppen i bolaget för att ge vår kund den allra bästa starten på den nya rekryteringen och resan mot nya mål.

 

Exempel på roller vi tillsatt

 • VD/CEO, COO, Affärsområdeschef, 
 • CFO/Ekonomichef, Redovisningschef, Koncernredovisningschef
 • Försäljningsdirektör, Försäljningschef, Partner account manager
 • Marknadsdirektör, Marknadschef, Kommunikationschef
 • HR-Direktör, HR Chef, Lönechef, Head of Talent
 • Produktchef, Exportchef, Förvaltningschef, Enhetschef
Robert Klatzkow – Rekryterare
Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Executive search – kravspecifikation

Inom all rekrytering är det centralt med en konkret kravspecifikation och framförallt i en nyckelroll som det vanligtvis handlar om i en executive search.

 

Teoretisk kompetens

Våra konsulter går igenom vilka teoretiska kunskaper tjänsten kräver. Vilken formell utbildning är ett krav och vad meriterar till just denna nyckelroll. Detta arbete gör vi tillsammans med er som kund.

 

Personliga egenskaper

Vilka egenskaper behövs på er avdelning för att göra den mer dynamisk och kreativ? Vi går tillsammans med er igenom vilka personliga egenskaper nyckelrollen kräver och vad som är bäst för framtiden.

 

Sociala egenskaper

Arbetsplatser är väldigt olika och vilka sociala kandidater som passar bäst varierar från företag till företag. En säljchef kanske bör vara mer utåtriktad och social än en redovisningschef. Vi lär känna er och ert företag för att kunna matcha tjänsten mot rätt kandidat.

 

Vi arbetar alltid proaktivt

Vi tar arbetet med rekrytering på stort allvar – det är ett krävande och tidsödande arbete. En del kandidater som skulle kunna vara intressanta kanske inte söker jobb för tillfället. Därför arbetar vi alltid proaktivt genom att hela tiden träffa nya kandidater. På detta sätt kan vi ofta presentera en kandidat för en tjänst omgående.

Välkomna att kontakta oss på Valegro – experter på executive search!

KONTAKTA OSS

 

  Executive Search – så går det till

  Vi hjälper företag att rekrytera VD och annan personal genom att leda dem genom processen och analysera deras nuvarande situation, behov, mål och visioner. Tillsammans med företaget i fråga skapar vi en kravspecifikation och använder vårt stora kandidatnätverk för att hitta lämpliga kandidater.

  Vi strävar efter att hjälpa både företaget och den sökande att nå sina mål. I vår executive search använder vi oss av flera metoder, testverktyg och undersökningar för att hitta rätt. Vid behov tar vi in expertkompetens.

  Vidare genomför vi en första utvärdering, urval, gör intervjuer, personprofilanalyser och ger sedan återkoppling till kunden. När vi har önskat antal kandidater fortsätter vi med att ta referenser, djupintervjuer och slutligen presenterar vi kandidaterna.


  Chefer och deras ansvarsområden

  Vid en rekrytering av en person till ledningsposition är det viktigt att både ledningen och kandidaten är medveten om vilken typ av tjänst som ska tillsättas. De olika chefspositionerna kräver varierande kunskap, erfarenhet och egenskaper. Vår uppgift är att hitta den perfekta chefskandidaten till den positionen som ni erbjuder.


  Vad gör en COO?

  COO (Chief Operating Officer) huvudsakliga uppgift är att säkerställa att företaget fungerar effektivt samt att det uppnår sina mål. Positionen är vanligtvis den näst högsta befattningen efter VD/CEO. COO är ofta ansvarig för att utveckla och implementera strategier för att hjälpa företaget att växa. Deras arbetsuppgifter kan innefatta att hantera produktion, logistik, ekonomi, personal, IT, marknadsföring och försäljning. COO är också ansvarig för att skapa och bibehålla en positiv och produktiv arbetsmiljö. De är för det mesta involverade i beslut som rör företagets långsiktiga strategier.


  Vad gör en CFO?

  En CFO (Chief Financial Officer) är ansvarig för ett företags finansiella verksamhet, inklusive budgetering, rapportering, skatter, investeringar och finansiering. Det är en mycket viktig post och kräver en pålitlig och erfaren kandidat. De arbetar nära företagets VD och ledningsgrupp för att säkerställa att företaget har tillräckligt med pengar för att driva verksamheten och skapa finansiella vinst. CFO:n är också ansvarig för att företaget följer finansiella bestämmelser och lagar.


  Vad gör en HR-direktör?

  HR-direktörer (Human Resources Director) hanterar och leder företagets personalrelaterade frågor. Det inkluderar exempelvis sådant som rekrytering, utbildning, förmåner, löner, arbetsmiljö, konfliktlösning, lagstiftning och personalutveckling. De håller reda på och ser till att de lagar som finns rörande personal följs. En HR-direktör arbetar också nära ledningen för att utveckla och implementera företagets personalpolitik och förbättra företagets arbetskultur vilket är viktigt för en fungerande och trivsam arbetsmiljö.


  Vad gör en Marknadschef?

  En marknadschef ska utveckla och genomföra marknadsföringsstrategier för att öka försäljningen. Det gör de oftast genom att vidga allmänhetens kännedom om företaget eller vissa produkter och tjänster.

  I arbetet ingår att undersöka marknadens efterfrågan, identifiera målgrupper, utveckla produktens position och prissättning, skapa och genomföra reklamkampanjer samt utvärdera marknadsföringsresultat.

  Det är deras uppgift att säkerställa att företagets marknadsföringsinsatser är konsekventa och stödjer affärsmålen. Marknadschefen arbetar ofta nära andra avdelningar såsom produktutveckling, försäljning och PR.


  Vad gör en kommunikationschef?

  En kommunikationschef är ansvarig för att utveckla och genomföra kommunikationsstrategier för att främja ett företags eller organisationens budskap. Detta inkluderar att skapa och distribuera pressmeddelanden, hålla kontakten med media, utveckla innehåll för sociala medier och webbplatser, organisera event och kampanjer för att öka kännedom om företaget.

  De arbetar nära ledningen för att säkerställa att företagets eller organisationens budskap är konsekventa och stödjer affärsmålen. Kommunikationschefen behöver kunna hantera kriser och hantera oönskad publicitet.