Executive Search Stockholm

Kontakta oss Sök jobb

20 års erfarenhet av executive search i Stockholm

Valegro har över 20 års erfarenhet av chefsrekrytering och kan ta oss an de mest utmanande uppdragen inom executive search. Det gör att vi hittar de allra bästa kandidaterna på marknaden – oavsett om det handlar om vd, ekonomichef, säljchef eller någon annan viktig roll inom företaget.

Vi har rekryterat, lett och varit en del av ledningsgruppen i ett flertal olika branscher. Denna djupa erfarenhet kombinerat med breda nätverk och förståelse för dagens utmaningar har vi kompetens att utföra effektiv och kundorienterad executive search i Stockholm.

Här är några av de områden som vi arbetar inom när det handlar om executive search. Men vi kan givetvis hjälpa ditt företag att hitta rätt kandidat till en rad andra positioner som inte nämns nedan.

Sälj & Marknad

 • Försäljningschef
 • Kommunikationschef
 • Marknadschef
 • Affärsutvecklingschef
 • Exportchef
 • Produktchef
 • Produktutvecklingschef

Företagsledning

 • VD
 • COO
 • Enhetschef
 • Förvaltningschef
 • Affärsområdeschef

Ekonomi

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Business controller
 • Financial controller
 • Redovisningschef
 • Koncernredovisningschef
 • Koncerncontroller

HR

 • HR-direktör
 • HR-chef
 • HR business partner
 • HR-specialist
 • Lönechef
 • Head of Talent
Robert Klatzkow – Rekryterare
Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Vad är det som gör en Executive search till kvalitativ process inom chefsrekrytering?

 • Vi gör en djupgående analys av förutsättningar, en stor och bred kartläggning av marknaden och definierar dessutom särskilda målföretag. På detta sätt blir sökningen mer fokuserad och chansen att träffa rätt blir större.
 • Vi identifierar potentiella kandidater genom att höra av oss till källor. Det handlar om personer med stora kunskaper och hög förståelse för chefsroller och branschen. Källorna kan därmed rekommendera kandidater som stämmer med kravprofilen när det handlar om erfarenhet, färdighet och personliga egenskaper.
 • Dessa källor är oftast erfarna personer som har sett många chefer komma och gå och därmed har ett bra jämförelsematerial. Detta gör att de har möjligheten att göra en säker bedömning och sedan rekommendera de mest relevanta chefskandidaterna. Man letar här bland de kandidater som ligger i toppskiktet. Dessa kandidater hittar man bäst genom rekommendationer.
 • När man utför en executive search är man något av en ambassadör för uppdragsgivaren på marknaden och representerar kunden bland konkurrenter. Därför är det viktigt att ha en professionell framtoning och väl underbyggd information när man kommunicerar med kunden. På det sättet skapar man en trygghet i att kunden lyfts fram på ett bra sätt.
 • När man arbetar som konsult inom executive search så tar man kontakt med personer som inte är aktivt arbetssökande för tillfället. Denna direktkontakt gör att man får uppmärksamhet från kandidaten och en möjlighet att beskriva det specifika uppdraget. Dessutom får du möjligheten att svara på frågor i direktkontakt med kandidaten. Detta gör att kandidaten känner sig positivt bemött och kan hjälpa till att skapa en konstruktiv dialog redan från början.
 • Som rekryterade inom executive search är det viktigt att vara konstruktiv och rådgivande åt båda håll. Det handlar om att arbeta för en rekrytering som är lika bra för både kund och kandidat. Såväl kunder som kandidater måste kunna luta sig mot rekryterarens erfarenhet och förmåga. Det bästa sättet att skapa förutsättningar för en långsiktig lösning för en chefspost.

Executive search – kravspecifikation

Inom all rekrytering är det centralt med en konkret kravspecifikation och det gäller självklart även när det handlar om att rekrytera chefer.

Teoretisk kompetens

Våra konsulter går igenom vilka teoretiska kunskaper tjänsten kräver. Vilken formell utbildning är ett krav och vad meriterar till just denna chefstjänst. Detta arbete gör vi tillsammans med kunden.

Personliga egenskaper

Vilka egenskaper behövs på din avdelning för att göra den mer dynamisk och kreativ? Vi går tillsammans med kunden igenom vilka personliga egenskaper chefsrollen kräver och vad som är bäst för framtiden.

Sociala egenskaper

Arbetsplatser är väldigt olika och vilka sociala kandidater som passar bäst varierar från företag till företag. En säljchef kanske bör vara mer utåtriktad och social än en redovisningschef. Vi lär känna dig och ditt företag för att kunna matcha tjänsten mot rätt kandidat.

Vi arbetar alltid proaktivt

Vi tar arbetet med rekrytering på stort allvar – det är ett krävande och tidsödande arbete. En del kandidater som skulle kunna vara intressanta kanske inte söker jobb för tillfället. Därför arbetar vi alltid proaktivt genom att hela tiden träffa nya kandidater. På detta sätt kan vi ofta presentera en kandidat för en tjänst omgående.

Välkomna att kontakta oss – experten på executive search i Stockholm.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS