Rekrytering försäljningschef & bemanningsföretag inom sälj

Kontakta oss Sök jobb

Vi hittar rätt personal till din säljavdelning

Välkommen till Valegro – ett erfaret, kunnigt och kundorienterat rekrytering & bemanningsföretag inom sälj. Är du i behov av en lyckad rekrytering av försäljningschef, interim försäljningschef eller försäljningskonsult – vänd dig till oss! Vi har lång erfarenhet av säljrekrytering och kan hjälpa dig att hitta kandidater som kan lyfta din säljavdelning.

Ett erfaret bemanningsföretag inom sälj

Som etablerat och erfaret bemanningsföretag inom sälj och en rad andra områden så vet vi vad som behövs för att hitta rätt. Viktigast är självklart att skapa ett stort förtroende hos både kund och kandidater. Det gör vi genom att arbeta enligt en väl beprövad metodik och att kunder har kontakt med samma person under hela processen. Vi ger dig hjälp och råd med kravspecifikation och vi leder dig med hjälp  av att orientera dig på kandidatmarknadVi har lång erfarenhet av rekrytering inom sälj och ståR för en lång rad lyckade tillsättningar varje månad.

Försäljning är ett mycket brett och komplicerat område, och det finns många aspekter att fundera på när det handlar om rekrytering. En säljare eller försäljningschef som passar på ett företag kanske inte alls fungerar på ett annat. När vi utför ett uppdrag inom bemanning så lägger vi alltid mycket tid och kraft på att identifiera vilka egenskaper vi söker hos en kandidat. Kompetens, social förmåga och rätt personlighet är precis lika viktiga vid en rekrytering, oavsett om det handlar om en försäljningskonsult, en interim försäljningschef eller någon annan viktig roll i säljorganisationen.

Robert Klatzkow – Rekryterare
Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

Noggrann rekrytering av försäljningschefer och konsulter

För att våra kunder ska ha goda möjligheter att hitta rätt i rekryteringen så arbetar vi kontinuerligt och proaktivt med att ringa in nya kandidater. Att bygga ett brett nätverk av kandidater gör att vi har möjlighet att presentera intressanta kandidater redan tidigt i en bemanningsprocess.

Vi jobbar till 100 procent branschoberoende med tillsättningar inom försäljning.  Bland våra kunder finns allt från telekombolag, It-bolag, industriföretag, banker, byggbolag och många andra branscher.

Vi brinner för försäljning

Att hitta rätt försäljningschef, oavsett om det handlar om en fast eller en interimslösning är mycket viktigt för att en organisation inom sälj ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Att  tillsätta en säljande ledare är en av de mest utmanande positionerna att tillsätta. Det är därför vi som bemanningsföretag inom sälj brinner lite extra för att hitta rätt person till dessa positioner.

Vid rekrytering av en försäljningschef eller någon annan ledande roll i en säljorganisation handlar det om att hitta rätt profil för företagets värderingar – men självklart också en ledare som kan öka försäljningen. Personen måste kunna pusha och driva säljarna och få dem att utvecklas både som individer om som grupp. En ledare inom försäljning måste kunna stötta och coacha så att säljarna vågar ta egna beslut samtidigt som det finns ett ansvar för att alla ska dra åt samma håll. För att vi som bemanningsföretag ska lyckas med en sådan rekrytering så är vi noga med våra djupintervjuer, kontroller av kompetens och tidigare referenser.

När vi på rekryterar tittar vi på en kombination av dokumenterade erfarenheter, utbildning och tidigare resultat. Men viktigast av allt är ändå de delar som inte syns i några papper, de personliga egenskaperna. Med vår erfarenhet och kunskap inom rekrytering av försäljningschefer och konsulter så kan vi navigera rätt bland alla intressanta kandidater.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS