Rekrytering CFO Ekonomichef Stockholm

Kontakta oss Sök jobb

Vi hjälper dig med rekrytering av ekonomichef

Har du behov av rekrytering av en ekonomichef eller CFO? Välkomna till oss på Valegro – vi erbjuder executive search när du letar efter nyckelpersoner till företagets ekonomiavdelning.

Vi kan hjälpa dig med såväl tillfälliga lösningar som permanenta rekryteringar av ekonomichefer och andra ledande ledningsroller. Vi är ett ledande företag inom rekrytering i Stockholm och har stor erfarenhet av att tillsätta tjänster som CFO, ekonomichef, controllerchef, redovisningschef och alla de kompetenser som behövs för att hålla ordning på företagets ekonomi.

Rekrytering av CFO i Stockholm med en skräddarsydd process

Vi kan skräddarsy hela processen med fokus på ditt företags specifika behov och vet hur vi kan attrahera de ekonomiskt kunniga, socialt kompetenta och drivna personer som kan utveckla företaget i rätt riktning.  

Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper från den tuffa och konkurrensutsatta ekonomi- och finansbranschen i Stockholm och vet hur viktigt det är med rätt ledare för att ett företag ska få en tydlig och framåtsträvande styrning. Om du väljer att anlita oss när du vill genomföra en rekrytering av ekonomichef (CFO) så får du kvalitet, en flexibel och lyssnande service och ett stort personligt engagemang. Vår analys är kompetensbaserad vi kartlägger samtliga kandidaters kunskap, personlighet, begåvning och ambitioner med våra beprövade testverktyg.

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Lång erfarenhet och brett kontaktnät

Vår process när vi utför en chefsrekrytering är väl testad och utvecklad över en längre tidsperiod och bygger på en lång erfarenhet och ett brett kontaktnät inom branschen. Vi är alltid väldigt noga med att vända på varje sten i rekryteringsprocessen och strävar alltid efter att överträffa kundernas förväntningar i en rekrytering.

När vi jobbar på att hitta rätt kandidat att leda ekonomiavdelningen på ett företag så kommer du att ha kontakt med samma person hela vägen. Detta bidrar till att arbetet får en trygg och effektiv  process där inget faller mellan stolarna. Vår rekryteringsprocess bygger på ett nära samarbete mellan alla parter: kund, kandidat och rekryterare. Vi gör allt vi kan för att få fram rätt kandidat, men det är självklart du som tar det slutgiltiga beslutet om vem som ska bli er ny ekonomichef.

Vi intervjuar nya kandidater kontinuerligt

Med vår långa erfarenhet får du all den hjälp och rådgivning du behöver med kravspecifikationer, kunskap om marknaden och koll på vilka kandidater som finns tillgängliga. Vi har gjort en mängd olika tillsättningar och vet vad som krävs för att hitta rätt person till rätt plats. Intervjuer med nya kandidater genomförs ständigt och det är inte ovanligt att vi redan har intressanta kandidater att presentera redan från start.

Vi arbetar inom alla branscher

Vi arbetar som rekryterare i ett flertal olika branscher och hjälper små som stora företag inom fastighet, IT, offentlig sektor, banker, bygg med mera. Denna breda branschvana är viktig då det sällan handlar om att bara anställa en ekonom hur som helst. Kunnighet om en specifik bransch spelar alltid roll för en lyckad rekrytering. En ekonom som passar i en roll kanske inte passar i en annan.

Välkomna att kontakta oss på Valegro – experter på rekrytering av ekonomichef och CFO i Stockholm.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS