Säljutbildning/Ledarutveckling

Kontakta oss Sök jobb

Utbilda och Utveckla era säljare själva med hjälp av Valegro

 

För att bli bättre på något så måste man träna! Men hur ofta tränar du och dina säljare på att sälja? Vi på Valegro har sett att träning ger resultat, fantastiska resultat om ledningen är med och kan följa upp det vi tränat.

Det krävs mycket av ledningen för att en utbildning inom sälj ska ge någon positiv effekt. Vi på Valegro startar alltid våra utbildningar med att som vi kallar det ”ledarutveckla” inom sälj. Med hjälp av en modell som tar hänsyn till vart företaget vill befinna sig om ett år sätter vi huvudstrategier som leder till konkreta aktiviteter som ska göra så att säljarna blir bättre säljare och utvecklas. När en säljare blir säkrare i sin försäljning och ser att utvecklingskurvan och resultaten går uppåt så får ni inte bara en nöjdare medarbetare utan hela företaget påverkas positivt.

Tillsammans med ledningen tittar vi också på hur man arbetat fram de individuella budgetarna och kommer med råd och feedback på hur ni räknat fram rimligheten i framtagandet utav budgeten.

Vi skräddarsyr alla våra utbildningar utefter era behov. Så här kan upplägget se ut:

  • Ledarutveckling där vi går igenom vilka behov säljarna har och vilka krav ni ställer på säljkåren om 1 år. Halvdag. 
  • Säljutvecklingsdag där vi utefter era behov arbetar med teorier och faktiska case där vi tränar försäljning. Heldag.
  • Uppföljning och överlämning. Vi ser till så att närmsta chef har de verktyg och kunskaper för att kunna coacha och följa upp säljarna under det närmsta budgetåret
Robert Klatzkow – Rekryterare

Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS