Rekrytering Account Manager Stockholm

Kontakta oss Sök jobb

Vi sköter er rekrytering av Account Manager i Stockholm

Är ni i behov av att hitta rätt person till rollen som account manager till ert företag i Stockholm? Vi hjälper er gärna. Vi vet att ju högre tjänster som ska tillsättas, desto större blir utmaningarna. Man har inte råd med felsatsningar och gällande just en account manager så är detta extremt viktigt. Er nya Account Manager måste vara rätt person och vi har lång erfarenhet av just detta område. Vi hjälper er att hitta rätt person som kan driva ert företag framåt. 

Vad utmärker då en Account Manager och vad fokuserar vi på i samband med en rekrytering till ert företag i Stockholm? Det första steget är att hitta en person som passar för er verksamhet och som stämmer väl överens med era önskemål, behov och krav. Det andra steget är vid en rekrytering av en account manager att inse vad rollen egentligen handlar om och vad titeln account manager innebär. Vår erfarenhet är att det är en titel som används lite för lättvindigt och att många egentligen är mer säljare än någonting annat. 

En account manager ska hantera era kunder och det handlar om ett långsiktigt, strategiskt arbete som inte enbart ska vara ert företag till gagn. Personen ska ha ena benet hos er och det andra benet ska vara hos era kunder - målet är att varje steg ska gynna er båda och att ert samarbete ska bära frukt en lång tid in i framtiden. Dessutom så är säljet hela tiden med i arbetet; prospektering, mötesbokningar och avslut. Allt detta sker genom ett eget ansvar - men där man ändå måste vara en del av en större grupp som, tillsammans, driver företaget framåt. Det handlar om en mycket viktig roll och det gör en rekrytering till en delikat process.

Robert Klatzkow – Rekryterare
Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

Så arbetar vi med rekryteringen av account manager

Vi har över 20 års erfarenhet av rekrytering inom ekonomi, försäljning och management. Vi har tagit fram verktyg som gör er rekrytering skräddarsydd och anpassad efter ert företags specifika behov. Vid en rekrytering till en tjänst som account manager i Stockholm så skulle vi dels använda oss av vårt enorma unika nätverk. 

Vi har genom åren skaffat oss ett nätverk som möjliggör så kallad headhunting - där vi kan kontakta en kandidat som är intressant för tjänsten snarare än tvärtom. Vi får även in många ansökningar till oss, något som ger oss ett stort urval av intressanta kandidater att presentera för er. Verktygen vi använder oss av i samband med en rekrytering är dessa: 

  • Reflector Big 5 Personality: Det här är ett modernt och välutvecklat arbetspsykologiskt test som görs i syfte att mäta en kandidats personlighet. Det ger oss möjlighet att minimera risken för en felrekrytering. 
  • Connector Ability: Genom Connector Ability så får vi en möjlighet att mäta en kandidats kognitiva förmåga och kognitiva färdigheter. I kombination med djupgående intervjuer och Reflector Big 5 Personality så kan vi förutse en kandidats begåvning. Det är ofta en avgörande framgång i arbetet. Connector Ability, ska tilläggas, mäter generell intelligens - G-faktor.

Kontakta oss på Valegro när ni letar efter en Account Manager så ser vi till att ni rekryterar den kandidat som passar er allra bäst.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS