VD Rekrytering

Mer än en vanlig rekrytering
Kontakta oss Sök jobb

Rekrytera er VD genom oss

Vi har under många år rekryterat, lett och varit en del av ledningsgrupper inom många olika branscher. Med vår djupa branscherfarenhet, validerade processer, breda nätverk och en stor förståelse för dagens utmaningar har vi kompetensen och erfarenheten att rekrytera er nästa VD.

Vi startar alltid vår process med ett möte hos vår kund för att gå igenom organisationen och lyssna till kundens behov för att gemensamt sätta ihop en kravspecifikation för rollen. Vi kan i detta läge vara ett stöd för vår kund och ställa relevanta frågor för att hjälpa vår kund att skapa rätt kravspecifikation.

Vid VD- rekrytering har du som kund en kontaktperson hos Valegro, men vi är alltid två rekryteringskonsulter som samarbetar genom hela processen, från kundmöten till intervjuer osv.

När vi har landat i en kravspecifikation fattar vi beslut kring hur tjänsten skall annonseras och vi skapar en platsannons som publiceras. I samband med detta kommer vi, som alltid, att jobba aktivt med search i våra kandidatkanaler. Intervjuer görs av oss löpande och vi väljer ut de bästa kandidaterna för intervjuer hos vår kund. Självklart deltar vi i dessa intervjuer om vi kommer överens om det.

Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Beprövade tester kvalitetssäkrar vår VD-rekrytering

I rekryteringsprocessen av en VD är det synnerligen viktigt att kvalitetssäkra kandidaten. En del i denna process är att kandidaten genomgår vårt testpaket. Testerna genomförs av kandidaten och efterföljs med en djupintervju där testresultatet verifieras och behandlas gemensamt med kandidaten. Nedan beskrivs testerna närmare.

Reflector Big 5 Personality – Ett personlighetstest som visar vilka beteenden vi uppvisar i arbetslivet baserat på vår personlighet. Genom att använda ett personlighetstest undviker man felrekryteringar och ineffektivitet. Testet är givetvis baserat på ledande forskning och bygger på den s.k. femfaktormodellen (FFM) som är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner.

  1. Behov av stabilitet
  2. Extraversion
  3. Öppenhet
  4. Anpassningsbarhet
  5. Plikttrogenhet

Connector Ability – Ett test som mäter generell intelligens/kognitiv färdighet enligt den s.k. g-faktorn. Man löper 20% mindre risk att begå misstag i urvalsprocessen när man mäter kognitiv färdighet jämfört med en urvalsprocess baserad på enbart intervjuer. Begåvning eller kognitiv färdighet är den bästa predikatorn gällande framgång i arbetet.

Figurserier, Ravens Matriser, Nummerserier: Genom faktoranalys har man kunnat konstatera att dessa tre områden kan förklara en individs överordnade intelligens. Man skiljer på ”flytande” och ”kristalliserad” intelligens. Mycket generellt sett kan man säga den flytande intelligensen uppstått genom tidigare erfarenhet. Flytande intelligens karaktäriseras av en förmåga att dra slutsatser utifrån information man ej har kunskap eller tidigare praktisk erfarenhet av. När vi mäter g-faktorn är det framförallt den flytande intelligensen vi analyserar.

 

Referenstagning

I nästa steg tar vi referenser på aktuella kandidater. Referenstagning sker enligt väl genomarbetade former med stor erfarenhet från vår sida och vårt frågebatteri är mycket heltäckande och väl beprövat. Med intervjuer som bas och även resultat av tester kan vi vara mycket specifika i våra referenstagningar.

 

Bakgrundskontroll

Det huvudsakliga syftet med att använda bakgrundskontroller i din rekryteringsprocess är att verifiera de uppgifter kandidaten lämnat. Stämmer information eller finns det avvikelser?

Då bakgrundskontroller är ett område för sig har vi valt att samarbeta med vår partner Valida för detta. I samarbete med dem börjar vi alltid med att identifiera vilka risker som är störst i den aktuella befattningen. Risker skiljer sig åt beroende på vilken befattning det rör sig om.

Ett lika viktigt syfte är att se om det finns några andra uppenbara risker med kandidaten i förhållande till den tjänst och företag man skall jobba i. Därför är det viktigt att göra en riskbedömning innan bakgrundskontrollen inleds.

Kandidaten måste alltid ge sitt samtycke innan bakgrundskontroll inleds för att kontrollen ska vara kompatibel med rådande lagstiftning i samband med rekrytering.

Exempel på informationsområden, som alltid är hämtad från offentliga register är:
Personalia, ekonomisk situation, rättsliga ärenden, bolagsengagemang, CV vidimering och internetsökning.

Är du intresserad av att veta mer och diskutera din kommande rekrytering med oss. Välkommen att höra av dig. Robert Klatzkow 0735-303 798.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS