VD Rekrytering

Mer än en vanlig rekrytering
Kontakta oss Sök jobb

Rekrytera er VD genom oss

Vi har under många år rekryterat, lett och varit en del av ledningsgrupper inom många olika branscher. Med vår djupa branscherfarenhet, validerade processer, breda nätverk och en stor förståelse för dagens utmaningar har vi kompetensen och erfarenheten att rekrytera er nästa VD.

Uppdragsbeskrivning

Valegro tillämpar en tillförlitlig rekryteringsprocess.
Denna process säkerställer att vi hittar den kandidat som bäst matchar överenskommen kravprofil och att ni som kund får den kompetens och erfarenhet som ni eftersöker.

Behovsanalys

Vid vd rekrytering jobbar vi alltid två rekryteringskonsulter gemensamt. Tillsammans med kund sätter vi oss in i bolagets karaktär, behov och framtidsplaner för att skapa en så tydlig bild som möjligt av hur vi sedan ska forma kravspecifikationen. Vi tar en aktiv och ledande roll genom processen och genom frågeställningar till er kommer vi att belysa de viktigaste delarna för att få en lyckad rekrytering.

Kravspecifikation vd rekrytering

I samband med att vi gör behovsanalys tar vi även fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen kommer att innehålla krav på teoretisk kompetens, senioritetsnivå m.m. men vi lägger även stort fokus på egenskaper. Som ledare för ett företag behöver du ha specifika egenskaper som visar på att du med bibehållen energi klarar att leda ett bolag över tid och dessa egenskaper kan vara till viss del specifika för bransch och företagskultur. Kravspecifikationen dokumenteras och godkänns av kund.

Annonsering

Kravspecifikationen ligger till grund för annonsen som ska publiceras. Annonsen kommer att utformas enligt konstens alla regler, den ska vara attraktiv för sökande, modern och formulerad för att möta den digitala världen och sociala medier där platsannonsering idag sker till nästan hundra procent. Efter att kunden är nöjd med korrekturläsning av annons publiceras den.

Robert Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: robert@valegro.se
Telefon: 073-530 37 98

 

erika klatzkow
Erika Klatzkow

Headhunter/Adviser
Email: erika.klatzkow@valegro.se
Telefon: 070 412 19 50

Kandidatanskaffning

Vi inhämtar kandidater via annons, cv databaser, vår egen kandidatbank med ca 2000 kandidater samt vårt eget stora kontaktnät. Vi arbetar alltid aktivt med att hitta kandidater och kartlägger branscher samt närliggande branscher för att nå ut till rätt människor. Att matcha och hitta kandidater till rätt position är vår stora passion och vår rutin på detta sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden.

Urval

Valegro går igenom samtliga aktuella kandidater för tjänsten. Vi besvarar alla frågor och sköter alla kontakter med kandidaterna. Vi kommunicerar även med de som inte går vidare och håller en hög servicenivå till alla, oavsett om de går vidare eller ej. Vi jobbar med att skapa en god kandidatupplevelse rakt igenom då vi representerar både vår kund och oss själva i vårt arbete med rekryteringen.

Intervju

Aktuella kandidater kallas till en intervju och bedöms med utgångspunkt från den gemensamt framtagna kravprofilen. Vi är alltid två rekryteringskonsulter på intervjuerna och får på så sätt ett brett perspektiv och två olika synvinklar. Intervjuerna fokuserar på kandidatens bakgrund, kapacitet, uppnådda resultat, framtidsperspektiv, drivkraft, motivation och egenskaper. I första intervjun med kandidaterna arbetar vi med kompetensbaserad intervjuteknik vilket handlar om att ställa samma frågor till varje kandidat och utveckla samtalet.

Kandidatpresentation

När vi gjort ett urval av de intervjuade kandidaterna sätter vi upp en long list av de som bäst passar kravspecifikationen. Dessa kandidater (5-6) presenteras personligen för er varav ni bestämmer er för att intervjua 2-3 kandidater (short list). Innan era intervjuer kommer kandidaterna att testas och i samband med det djupintervjuas i en teståterkoppling. Denna teståterkoppling kommer att delges er innan era intervjuer.

Testning

I vd rekrytering arbetar vi med Hucamas testverktyg. Testerna åtföljs av en djupintervju och teståterkoppling där vi djupdyker i kandidaten och kartlägger på så sätt personlighet, beteende och kognitiv förmåga. Kandidaterna gör två tester:
Hucamas Reflector Big 5 personality
Hucumas Connector Ability – testar kognitiv förmåga

Referenser

Kunden meddelar oss vilka kandidater som är intressanta att gå vidare med i rekryteringsprocessen. Valegro inhämtar två till tre referenser på den eller de kandidater kunden önskar anställa. Kunden erhåller referensinformation gällande aktuell kandidat efter kandidatens medgivande.

Bakgrundskontroll

Det huvudsakliga syftet med att använda bakgrundskontroller i din rekryteringsprocess är att verifiera de uppgifter kandidaten lämnat. Stämmer information eller finns det avvikelser?
Vår partner Valida börjar alltid med att identifiera vilka risker som är störst i den aktuella befattningen. Risker skiljer sig åt beroende på vilken befattning det rör sig om.

Ett lika viktigt syfte är att se om det finns några andra uppenbara risker med kandidaten i förhållande till den tjänst och företag man skall jobba i. Därför är det viktigt att göra en riskbedömning innan bakgrundskontrollen inleds.

Exempel på informationsområden, som alltid är hämtad från offentliga register är:
Personalia, ekonomisk situation, rättsliga ärenden, bolagsengagemang, CV vidimering och internetsökning

Prata med oss innan ni sätter igång rekryteringen. Vi träffas gärna för att höra om era utmaningar och beskriva hur vi kan hjälpa just er.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

KONTAKTA OSS